Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Tìm việc làm IT tại Vĩnh Phúc (5)

Trợ Lý Quản Lý IT (USD1000; TTH1816)

MegaCEO

Địa điểm: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái

Lương: 800 - 1,000 USD

IT Staff (USD500; TTH1797)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Tây, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

Lương: 500 - 700 USD

Leader IT (ERP; MES; USD1000; TTH1737; TTH1738)

MegaCEO

Địa điểm: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái

Lương: 800 - 1,200 USD

Nhân Viên IT (ERP; MES; USD800; TTH1739; TTH1740)

MegaCEO

Địa điểm: Phú Thọ, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Lương: 700 - 1,000 USD