Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Tìm việc làm IT tại Vĩnh Phúc (10)

05 Net Developers

FPT Software

Địa điểm: Vĩnh Phúc

Lương: 800 - 1,200 USD

Lập Trình Viên Java (Tiếng Anh/ tiếng Nhật; 1500USD)

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

Lương: 500 - 1,500 USD

Lập Trình Viên ISO (Tiếng Anh/ tiếng Nhật; 1500

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

Lương: 500 - 1,500 USD

Senior Salesforce Engineer (Tiếng Anh/ tiếng Nhật; 1500USD)

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

Lương: 500 - 1,500 USD

Lập Trình Viên Ruby On Rails (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 1500USD)

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Android Technical Leader (2000USD; Hà Nội)

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

Lương: 1,500 - 2,000 USD

ISO Technical Leader (2000USD; Hà Nội)

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

Lương: 1,500 - 2,000 USD

Senior System and Network Officer (2 Jobs, 1100USD, NT3472)

MegaCEO

Địa điểm: Phú Thọ, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Lương: 600 - 1,100 USD

Deputy IT Manager (Infrastructure, USD1200, NT2273)

MegaCEO

Địa điểm: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang

Lương: 1,000 - 1,200 USD