Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại TPS Software (19)

Project Manager (Scrum Master)

TPS Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Business Analysts

TPS Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

PHP Developers

TPS Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Software QC Manager (Up To 2000USD)

TPS Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

iOS Developer

TPS Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

.NET Technical Architect (Up To 3000 USD)

TPS Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

PHP Developer

TPS Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

IT Manager

TPS Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

DevOps Engineer

TPS Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 1,800 USD

BSE

TPS Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 2,000 USD

Java Technical Lead

TPS Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

5 Senior Tester/QA/QC Engineer

TPS Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Java Developers - Up to 2000 USD

TPS Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 2,000 USD

PHP Developer

TPS Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Software Tester (QA/QC)

TPS Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,000 USD