Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại Talent Trader Vietnam (6)

Senior UX Designer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 2,000 - 3,500 USD

Technial Director

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 2,000 - 4,000 USD

IT Comtor - HN

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 500 - 1,500 USD

Senior PHP Developer - HN

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 1,400 - 1,600 USD

Sales Representative

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 1,800 USD