Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại Talent Trader Vietnam (45)

AZURE DWH ARCHITECTURE

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,000 - 3,000 USD

Python Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 1,000 USD

KỸ SƯ NGƯỜI NHẬT

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 2,500 - 3,500 USD

PHP DEVELOPER

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 400 - 1,600 USD

JAVASCRIPT DEVELOPER

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 400 - 1,600 USD

TECH LEAD (BPM)

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 3,000 - 3,500 USD

Android Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 400 - 1,600 USD

IOS Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 400 - 1,600 USD

.NET DEVELOPER

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 400 - 1,600 USD

Dynamics 365 CRM - Sr. Developer and Administrator

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,800 - 2,500 USD

Java Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

SENIOR JAVA DEVELOPER

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,200 - 1,500 USD

Senior SharePoint Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Đà Nẵng

Lương: 1,000 - 1,500 USD

REACTJS DEVELOPER

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 600 - 1,500 USD

RUBY DEVELOPER

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 600 - 1,500 USD

Senior Front-End (ReactJS/NodeJS)

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Đà Nẵng

Lương: 800 - 1,800 USD

Technical Support Engineer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 10 Tr - 20 Tr VND

Fullstack Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Cloud / Network Server Engineer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 1,800 USD

Android Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Front-end Tech Lead

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 1,000 - 2,000 USD

Frontend Vuejs Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 600 - 1,500 USD

Senior Java Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 2,000 USD

Full-Stack Software Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 2,000 USD

Test Designer (Japanese N2)

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,500 USD

IOS Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Unity Game Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Đà Nẵng

Lương: 600 - 2,000 USD

Software Developer – Windows

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 1,800 USD

Reactjs Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Đà Nẵng

Lương: 700 - 1,500 USD

Web Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 1,800 USD

Senior QA Engineer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,400 - 1,800 USD

Junior Android Mobile Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 1,000 USD

Cloud Engineer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,800 USD

React Native Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,200 - 1,650 USD

Firmware Engineer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,800 USD

Fresher Golang Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 10 Tr - 15 Tr VND

Fresher PHP (Laravel) Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 7 Tr - 12 Tr VND

Frontend Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 600 - 1,500 USD

Technical Director

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 3,000 - 4,000 USD

Site Reliability Engineer/DevOps

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 600 - 1,500 USD

NodeJS Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 600 - 1,500 USD

Web Server (Django) Engineer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 600 - 1,300 USD

Data Engineer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 800 - 1,800 USD

Android Developer

Talent Trader Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 1,300 USD