Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại RGF HR Agent Vietnam Co., LTD (23)

Senior/ Junior PHP Ruby Developer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 600 - 1,500 USD

Java Developer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,000 USD

Java PM

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,800 USD

System Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 430 - 650 USD

IT Officer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Software Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hải Dương

Lương: 1,200 - 1,500 USD

IT Officer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Project Leader

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,200 USD

Project Manager

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,300 - 1,400 USD

Programmer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 350 - 500 USD

Technical Leader

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,500 - 3,500 USD

Entrusted Software Development Project Director

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,000 - 3,500 USD