Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại RGF HR Agent Vietnam Co., LTD (28)

Process QA Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 1,200 USD

Automation Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,700 USD

Java Technical Leader

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD

IT STAFF (Work in HCMC & DongNai)

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Lương: 450 - 550 USD

iOS Team Leader

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD

Project Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 900 USD

Technical Engineering

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 430 - 780 USD

Technical Specialist

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,000 - 3,000 USD

Junior Java Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 800 USD

IT (DEPUTY) MANAGER

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 1,800 - 2,500 USD

Java Technical Leader

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD

ABAP Developer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD