Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại RGF HR Agent Vietnam Co., LTD (28)

IT Staff

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Đồng Nai

Lương: 350 - 500 USD

IT Officer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,500 USD

IT Support Staff

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hải Phòng

Lương: 9,5 Tr - 12,6 Tr VND

IT Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 400 - 1,600 USD

Senior Front End (PHP Develop)

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Game Developer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 1,600 USD

2D Designer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 1,000 USD

Developer (.Net)

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 450 - 1,000 USD

Senior/ Junior PHP Ruby Developer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 600 - 1,500 USD

Java Developer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,000 USD

Java PM

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,800 USD

System Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 430 - 650 USD

Software Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hải Dương

Lương: 1,200 - 1,500 USD