Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại RGF HR Agent Vietnam Co., LTD (33)

Senior Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 800 USD

Project Leader

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,200 USD

Programmer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 350 - 500 USD

Developer (.Net)

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 450 - 1,200 USD

Web Developer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 1,000 USD

ITS Consultant

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 900 - 1,050 USD

ERP System Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 700 - 1,000 USD

Engineering Staff

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 800 USD

QA & Project Manager - IT

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Process QA Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 1,200 USD

Automation Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,700 USD

Java Technical Leader

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD