Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại RGF HR Agent Vietnam Co., LTD (21)

IT (DEPUTY) MANAGER

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 1,800 - 2,500 USD

Java Technical Leader

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD

ABAP Developer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD

Project Manager - IT

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,000 - 2,500 USD

Back-end Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 450 - 480 USD

Mobile Developer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 1,000 USD

ERP Developer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 650 - 1,100 USD

PHP Developer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 600 - 700 USD