Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại RGF HR Agent Vietnam Co., LTD (40)

Project Leader

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,200 USD

Project Manager

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,300 - 1,400 USD

Programmer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 350 - 500 USD

Technical Leader

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,500 - 3,500 USD

Entrusted Software Development Project Director

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,000 - 3,500 USD

Project Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 550 - 760 USD

Application Development

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,000 USD

IC chip Design for mechanical

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,000 USD

Design and Verification

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD

Senior Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 800 USD

Project Leader

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,200 USD

Programmer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 350 - 500 USD

Developer (.Net)

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 450 - 1,200 USD

Web Developer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 1,000 USD

ITS Consultant

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 900 - 1,050 USD

ERP System Engineer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 700 - 1,000 USD

Engineering Staff

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 800 USD