Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại NINJA VAN VIỆT NAM (6)

Business Intelligence Analyst

NINJA VAN VIỆT NAM

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Operation Excellence Developer

NINJA VAN VIỆT NAM

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Senior IT Executive

NINJA VAN VIỆT NAM

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Tech Operations Manager

NINJA VAN VIỆT NAM

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Commercial Data Analyst

NINJA VAN VIỆT NAM

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh