Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại MegaCEO (18)

Presales (Viễn Thông, B8144)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

Lương: 900 - 1,100 USD

Network Engineer (Cisco, B9358)

MegaCEO

Địa điểm: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương

Lương: 600 - 800 USD

IT Manager | Trưởng Phòng IT (B9343)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh

Lương: 1,500 - 1,700 USD

Data Analyst

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam

Lương: 1,300 - 1,500 USD

IT Leader | Trưởng Nhóm IT (Sản xuất, 1300USD, B9214)

MegaCEO

Địa điểm: Bình Định, Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế

Lương: 1,000 - 1,300 USD

IT Engineer | Kỹ Sư IT (Sản xuất, 750USD, B8971)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang

Lương: 600 - 750 USD

Project Manager | Trưởng Phòng Dự Án (IT, 1500USD, HV8864)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang

Lương: 1,200 - 1,500 USD