Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại MegaCEO (13)

MES Engineer | Nhân viên quản lý hệ thống MES (Sản xuất, 1000USD, HV7092)

MegaCEO

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Lương: 600 - 1,000 USD

Chuyên Viên Quản Lý Dự Án (IT, 900USD, HV8109)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang

Lương: 700 - 900 USD

IT Project Manager (Oracle, 2000USD++, HV8443)

MegaCEO

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Lương: 2,000 - 2,500 USD

IoT Technical Consultant | Cố Vấn Kỹ Thuật IoT (2000USD, HV8429)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,500 - 2,000 USD

IT Manager (Open for Expat, 1300USD, N8322)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Lương: 1,000 - 1,300 USD

IT Security Manager (Sản xuất, 1000USD, HV6797)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên

Lương: 700 - 1,000 USD

Data Manager (IT, 1700USD, HV8188)

MegaCEO

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Lương: 1,500 - 1,700 USD

IT Staff ($800, HV8162)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên

Lương: 1,000 - 1,300 USD

Backup Engineer (2000USD, HV8149)

MegaCEO

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Lương: 1,700 - 2,000 USD

Software Developer (React, 2000USD, HV8128)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Lương: 1,500 - 2,000 USD

System Engineer | Kỹ Sư Hệ Thống IT (1300USD, HV8106)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh

Lương: 1,000 - 1,300 USD