Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại MegaCEO.com (14)

Deputy Director Of Technology | Phó Giám Đốc Công Nghệ (IT, 4000USD, N4608)

MegaCEO.com

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Lương: 1,400 - 1,500 USD

C# BrSE (IT Software, N3, 1700USD, HV4515)

MegaCEO.com

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Lương: 1,300 - 1,700 USD