Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại Mecury Studio (3)

Full-stack Developer (.NET)

Mecury Studio

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 1,500 USD

2D Game Developer (Unity, Cocos)

Mecury Studio

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,500 USD

Backend Developer ( Golang)~ 1500USD

Mecury Studio

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Trên 1,500 USD