Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại Mecury Studio (6)

Game Designer

Mecury Studio

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,000 USD

Game Unity Developer

Mecury Studio & Technology

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,000 USD

Mobile Game Developer

Mecury Studio

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,200 USD

HTML Game Developer

Mecury Studio & Technology

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 1,000 USD

Game Tester

Mecury Studio

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 300 - 700 USD

.NET Developers (C#)

Mecury Studio

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 1,500 USD