Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại Mecury Studio (5)

Game Designer

Mecury Studio

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,000 USD

UI

Backend Developer ( Golang)~ 1500USD

Mecury Studio

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 600 - 1,500 USD

Game Developer

Mecury Studio

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,500 USD

Project Assistant

Mecury Studio

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 10 Tr - 15 Tr VND

Amination Artist

Mecury Studio & Technology

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 1,200 USD

UI