Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Tìm việc làm IT tại KV Bắc Trung Bộ (16)

Japanese software QC

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên- Huế

Lương: 10 Tr - 20 Tr VND

BrSE

Công ty Cổ Phần Jellyfish Education

Địa điểm: Thừa Thiên- Huế

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

[Huế] Kỹ sư cầu nối (BrSE)_2 slots_30 mil

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Địa điểm: Thừa Thiên- Huế

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

[Huế] BrSE_Kỹ sư cầu nối tiếng Nhật N2_30 mil

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Địa điểm: Thừa Thiên- Huế

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

[Huế] BrSE tiếng Nhật N2

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Địa điểm: Thừa Thiên- Huế

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

[Huế] BrSE Tiếng Nhật

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Địa điểm: Thừa Thiên- Huế

Lương: Cạnh tranh