Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại HR Vietnam (18)

CRM Solution Architect

HR Vietnam’s ESS Client

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,000 - 3,000 USD

CRM Functional Consultant

HR Vietnam’s ESS Client

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,000 - 3,000 USD

Front-end Website Developer

HR Vietnam’s ESS Client

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,800 USD

Senior UI/UX Designer

HR Vietnam’s ESS Client

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 650 - 850 USD

Senior DevOps

HR Vietnam’s ESS Client

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 1,000 - 1,500 USD

BackEnd Developer

HR Vietnam’s ESS Client

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Senior PHP ( Base in HN )

HR Vietnam’s ESS Client

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 1,500 - 3,000 USD