Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Tìm việc làm IT tại Hải Dương (6)

IT Staff | Nhân Viên IT (600USD, HV3841)

MegaCEO.com

Địa điểm: Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh

Lương: 400 - 600 USD

Server/System Administrator (IT Service and Equipment, 1100USD, HV3671)

MegaCEO.com

Địa điểm: Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh

Lương: 1,000 - 1,100 USD

IT Security Staff (700USD, HV3476)

MegaCEO

Địa điểm: Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh

Lương: 600 - 700 USD

Quản Lý Dự Án (CNTT, 1000USD, NT3478)

MegaCEO

Địa điểm: Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh

Lương: 800 - 1,000 USD

IT Database Admin (1100USD, NT3477)

MegaCEO

Địa điểm: Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh

Lương: 1,000 - 1,100 USD