Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Tìm việc làm IT theo vị trí Game Developer (12)

Game Planner

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 1,600 USD

Game Developer

Mecury Studio & Technology

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 1,000 USD

Unity Game Developer

Mecury Studio & Technology

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,000 USD

Server Game Developer

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 1,600 USD

Game Tester

Mecury Studio

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 300 - 700 USD

Unity Developer 800-1800USD (HU)

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 16 Tr - 40 Tr VND

Unity Developer - Phu Nhuan

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 1,800 USD