Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại FPT Software (35)

[ĐN] RPA Junior

FPT Software

Địa điểm: Đà Nẵng

Lương: Cạnh tranh

[HN/HCM] 02 Oracle EBS Consultant

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Lương: 2,000 - 3,000 USD

[HCM] 03 Developer – Up to 1000USD

FPT Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 400 - 1,000 USD

[HCM] 02 Solution Architect – Up to 2000USD

FPT Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 2,000 USD

[HN] 20 Junior Software Engineers

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Cạnh tranh

[ĐN] 02 Helpdesk JP & EN

FPT Software

Địa điểm: Đà Nẵng

Lương: 800 - 1,000 USD

[HN] 02 Giảng Viên Java

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Cạnh tranh

Data Warehouse ETL

FPT Software

Địa điểm: Đà Nẵng

Lương: Cạnh tranh

Power BI

FPT Software

Địa điểm: Đà Nẵng

Lương: Cạnh tranh

[HCM] 10 Junior ReactJS Developer

FPT Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

[HN] 03 DevOps

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Cạnh tranh

[ĐN] 01 Senior Korean Comtor

FPT Software

Địa điểm: Đà Nẵng

Lương: Cạnh tranh

React Native Developer

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Cạnh tranh

Senior Java Developer

FPT Software

Địa điểm: Đà Nẵng

Lương: 600 - 1,500 USD

SAP ABAP Developer

FPT Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Oracle Developer

FPT Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Dưới 1,000 USD

Senior Java Engineer

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Cạnh tranh

PHP Developer

FPT Software

Địa điểm: Đà Nẵng

Lương: 10 Tr - 35 Tr VND

Fresher C/C++/Embedded

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Trên 8 Tr VND