Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại FPT Software (31)

[HN] Java Developer

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Trên 1,600 USD

[HN] 05 Reactjs Developer

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Trên 1,500 USD

[HN] 02 Embedded Developer

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Trên 2,000 USD

[HN] 06 Fullstack Developer

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Trên 2,000 USD

[HN] 20 Java Developer

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Trên 2,000 USD

[HN] 10 Automation Engineer

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Lương: Cạnh tranh

[HCM] 02 Solution Architect – Up to 2000USD

FPT Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 2,000 USD

[HN] Embedded Software Engineer

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Cạnh tranh

[ĐN] RPA Junior

FPT Software

Địa điểm: Đà Nẵng

Lương: Cạnh tranh

[ĐN] RPA Senior

FPT Software

Địa điểm: Đà Nẵng

Lương: Trên 1,200 USD

[HN/HCM] 02 Oracle EBS Consultant

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Lương: 2,000 - 3,000 USD

[HCM] 03 Developer – Up to 1000USD

FPT Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 400 - 1,000 USD

[HCM] 02 Solution Architect – Up to 2000USD

FPT Software

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 2,000 USD

[HN] 20 Junior Software Engineers

FPT Software

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Cạnh tranh