Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Tìm việc làm IT (54)

AI Engineer (0520NP)

Autonomous Inc.

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD

Business Analyst

Mailinh Corporation

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Helpdesk Specialist (>17,000 users) - HCM

FE Credit

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

IT Administrator

VIProperty

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 8 Tr - 15 Tr VND

IT Administrator (Chinese)

VIProperty

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 8 Tr - 15 Tr VND

IT Helpdesk (Tan Phu District)

Abbott

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 300 - 500 USD

Solution Consultant

Công ty CP CareerBuilder

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

IT Officer

Công ty MAIC Group

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 10 Tr - 15 Tr VND

AI Engineer (1620NP)

Autonomous Inc.

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD

Business System Analyst

Jabil Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

AI Engineer (2920NP)

Autonomous Inc.

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD

Business Analyst

DMSPro

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 1,500 USD

Business Analyst

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

AI Engineer

Autonomous Inc.

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD