Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Tìm việc làm IT (1)

Chief Technolgy Officer

LOGIVAN Technologies Pte.,

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lương: 6,000 - 8,000 USD