Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại Jellyfish Education Jsc (12)

Mobile Game Developer

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 300 - 1,600 USD

Team Leader Designer (UI/UX)

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,300 USD

Unity Developer (Android/iOS)

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 16 Tr - 42 Tr VND

Senior Frontend (PHP)

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 13,5 Tr - 34,5 Tr VND

Devops Engineer (AWS)

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 1,000 - 1,500 USD

IT Comtor (N1)

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 15 Tr - 50 Tr VND

PHP/JAVA DEVELOPER

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 15 Tr - 30 Tr VND

IT Comtor

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 750 - 1,200 USD

Android Developer

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 1,000 USD