Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại Jellyfish Education Jsc (36)

Senior Software Engineer

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 800 - 1,400 USD

Senior iOS

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 1,500 USD

IE Engineer

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Senior Android Developer

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD

Site Reliability Engineer

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,300 - 1,300 USD

Senior Java Developer

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 870 - 1,300 USD

iOS Team Leader

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,200 - 2,000 USD

Node JS developer (Junior)

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 600 - 1,500 USD

Technical Manager

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,000 - 3,000 USD

Linux Administrator

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 1,000 - 2,000 USD

Senior Web Developer

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD