Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại Jellyfish Education Jsc (31)

Test Automation Engineer

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,300 USD

Senior Web Developer

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD

Senior AI (Python)

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 2,000 USD

Programmer

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 300 - 500 USD

Project Leader

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 900 - 2,000 USD

Server Staff

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Dưới 13 Tr VND

PHP Leader

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Javascript (Vue.js) Engineer

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 2,000 USD