Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại Công Ty TNHH Defide (2)

Front-End Angular Developer

Công Ty TNHH Defide

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 450 - 1,500 USD

Back-End Python Developer

Công Ty TNHH Defide

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 450 - 1,500 USD