Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại Công Ty Harvey Nash (Việt Nam) (6)

IT Supervisor

Công Ty Harvey Nash (Việt Nam)

Địa điểm: Bình Dương

Lương: 700 - 1,000 USD

Web Designer

Công Ty Harvey Nash (Việt Nam)

Địa điểm: Bình Dương

Lương: 700 - 900 USD

System Administrator (working shift 24/7)

Công Ty Harvey Nash (Việt Nam)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 9 Tr - 10,5 Tr VND