Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại Công ty Cổ Phần TIKI (19)

Senior Data Analyst ( Marketing Team )

Công ty Cổ Phần TIKI

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Data Engineer

Công ty Cổ Phần TIKI

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 2,000 USD

Data Science Manager

Công ty Cổ Phần TIKI

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Android Developer

Công ty Cổ Phần TIKI

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 2,000 USD

Marketplace Analyst

Công ty Cổ Phần TIKI

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Head of Search & Discovery

Công ty Cổ Phần TIKI

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 3,000 USD

Data Engineer

Công ty Cổ Phần TIKI

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 2,000 USD

02 Python Software Engineer

Công ty Cổ Phần TIKI

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 700 - 2,000 USD