Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC (12)

Lập trình viên.Net

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 600 - 1,000 USD

PHP DEVELOPER

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 15 Tr - 20 Tr VND

Python Developer

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

JAVA DEVELOPER

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 23 Tr - 30 Tr VND

PHP DEVELOPER

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 15 Tr - 20 Tr VND