Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Tìm việc làm IT theo vị trí Business Analyst (25)

BA (BUSINESS ANALYST)

Công ty TNHH VNTRIP OTA

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 8 Tr - 15 Tr VND

Business Analysist IT

Mailinh Corporation

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Business Analyst (BA)

LOTTE FINANCE VIETNAM

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 7 Tr - 20 Tr VND

Business Analyst

Công Ty TNHH Nha Khoa Kim

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

[HCM] Business Analyst

FPT Information System (FIS)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 10 Tr - 20 Tr VND

BI AnaLyst

Công ty TNHH Onpoint

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Business Analyst

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 14 Tr - 20 Tr VND

IT Business Analyst

Vascara Group

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 15 Tr - 20 Tr VND

Senior Business Data Analyst

Viet Thai International

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

BUSINESS ANALYST

Công Ty TNHH Mitssy

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Visualization Analytics Expert

FE Credit

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Business Analytics Expert

FE Credit

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Business Analyst

INSEE

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Marketplace Analyst

Công ty Cổ Phần TIKI

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Nhân viên IT (B.A)

Công ty TNHH ADC

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Business Analyst

NOIS Co., Ltd.

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 10 Tr - 20 Tr VND