Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Tìm việc làm IT tại Bình Dương (45)

Nhân Viên IT Application (Dĩ An - Bình Dương)

Công Ty CP Vinafco

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương

Lương: 12 Tr - 15 Tr VND

Nhân Viên IT Phần Cứng (Tiếng Hoa; USD1200; NT2526)

MegaCEO

Địa điểm: Bình Phước, Hồ Chí Minh, Bình Dương

Lương: 800 - 1,200 USD

Node.JS Developer/ PHP Developer (USD1800; NT2519)

MegaCEO

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Lương: Cạnh tranh

Assistant IT Manager

Công ty TNHH Công Nghệ In Alliance

Địa điểm: Bình Dương

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Technical Leader (2 jobs; Web;C# USD1500; NT2481; HF2482)

MegaCEO

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Lương: 700 - 1,500 USD

Software Developer (T-SQL, SSRS; USD1500; HF2468)

MegaCEO

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Lương: 1,200 - 1,600 USD

IT Security Lead

URC Vietnam Co., Ltd.

Địa điểm: Bình Dương, Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Nhân Viên IT (Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Lương: 10 Tr - 12 Tr VND

Senior IT Business Analyst Specialist-BIBO

Tan Hiep Phat Group

Địa điểm: Bình Dương

Lương: Cạnh tranh

Nhân Viên Thiết Bị CNTT

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Địa điểm: Bình Dương

Lương: 6 Tr - 8 Tr VND

IT Specialist – Security

Tan Hiep Phat Group

Địa điểm: Bình Dương

Lương: Cạnh tranh

IT Business Analyst Specialist - FI

Tan Hiep Phat Group

Địa điểm: Bình Dương

Lương: 700 - 1,000 USD

IT Business Analyst Specialist - BIBO

Tan Hiep Phat Group

Địa điểm: Bình Dương

Lương: 500 - 1,000 USD

Nhân Viên IT - Helpdesk

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Địa điểm: Bình Dương

Lương: 6 Tr - 8 Tr VND

Software QA Engineer (USD1200; NT2424)

MegaCEO

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Lương: 500 - 1,200 USD

Software Developer (USD1200; NT2423)

MegaCEO

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội

Lương: 500 - 1,200 USD

IT Supervisor

Asia Garment Manufacturing (VN)

Địa điểm: Bình Dương, Đồng Nai

Lương: Cạnh tranh

IT System Analyst

Esquel Garment Manufacturing (VN)

Địa điểm: Bình Dương, Đồng Nai

Lương: Cạnh tranh

IT Manager

Vietnam Furniture Resources (VFR)

Địa điểm: Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Lương: Cạnh tranh

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH MaiCo

Địa điểm: Bình Dương

Lương: Cạnh tranh

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH YAZAKI Eds VN

Địa điểm: Bình Dương

Lương: Cạnh tranh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Isho Việt Nam

Địa điểm: Bình Dương

Lương: 6 Tr - 15 Tr VND

Kỹ Thuật Viên It - Phần Cứng

Công ty TNHH Passio

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương

Lương: 5 Tr - 7 Tr VND

Nhân viên IT - Phần cứng

Công ty TNHH Passio

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương

Lương: 5 Tr - 7 Tr VND

Programer Analyst

Công Ty Camso Việt Nam

Địa điểm: Bình Dương

Lương: Cạnh tranh

IT Helpdesk

Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd

Địa điểm: Bình Dương

Lương: 300 - 500 USD