Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Tìm việc làm IT tại Bắc Ninh (20)

Presales (Viễn Thông, B8144)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

Lương: 900 - 1,100 USD

Network Engineer (Cisco, B9358)

MegaCEO

Địa điểm: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương

Lương: 600 - 800 USD

IT Manager | Trưởng Phòng IT (B9343)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh

Lương: 1,500 - 1,700 USD

Data Analyst

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam

Lương: 1,300 - 1,500 USD

Project Manager | Trưởng Phòng Dự Án (IT, 1500USD, HV8864)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang

Lương: 1,200 - 1,500 USD