Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Tìm việc làm IT tại Bắc Ninh (28)

Nhân viên hệ thống SAP (Tiếng Anh, 800USD, NT2669)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh

Lương: 700 - 800 USD

Trưởng nhóm lập trình (SQL,1300USD, NT2640)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,300 - 1,300 USD

Technical Manager (USD1400; NT2589)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,000 - 1,400 USD

Chuyên Viên/ Kỹ Sư Bảo Mật (USD1000; NT2590)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,000 - 1,200 USD

Software Developer (React-Native; USD1000; HF2494)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,000 - 1,500 USD

IT Manager (USD1200; LH2455)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,000 - 1,300 USD

BPO Leader (N2; USD700+++; NT2348)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 500 - 700 USD

Software developer (.Net developer; USD1000; HF2371)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 500 - 1,000 USD

Network Security Engineer (USD1200; LH2328)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 800 - 1,200 USD

Chuyên Viên Quản Trị Mạng Và Hệ Thống (USD1200; LH2327)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 800 - 1,200 USD

Database Administrator (USD1200; LH2329)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh

Lương: 1,000 - 1,300 USD

UI - UX Senior ( USD1200; N2314)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Trưởng Phòng Hạ Tầng (USD1500; LH2326)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Java Developer (USD900; NT2316)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 600 - 900 USD

Product Owner (USD1200; NN2313)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 700 - 1,300 USD

Technical Manager (USD2500; N2315)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,500 - 2,500 USD

Mobile Developer (IOS; Android; USD900; NT2317; HF2318)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 700 - 900 USD

QA Leader/ Senior QA (IT product solution; USD850; HN2312)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 600 - 900 USD

Fintech Project Manager (USD1500; HN2303)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: Cạnh tranh

Software Developer (IOS based; USD1200; NT2291)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Bridge System Engineer (.NET; C#; USD1500; NT2284)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Mobile Application Developer (Java or Kolin, USD1200; HF2290)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Software Pre-Sales and Project Coordination (USD3000; C2257)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh

Lương: 2,000 - 3,000 USD