Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Tìm việc làm IT tại Bắc Ninh (21)

UI - UX Senior ( USD1200; N2314)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Product Owner (USD1200; NN2313)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 700 - 1,300 USD

Technical Manager (USD2500; N2315)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,500 - 2,500 USD

Mobile Developer (IOS; Android; USD900; NT2317; HF2318)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 700 - 900 USD

QA Leader/ Senior QA (IT product solution; USD850; HN2312)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 600 - 900 USD

Fintech Project Manager (USD1500; HN2303)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: Cạnh tranh

Software Developer (IOS based; USD1200; NT2291)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Bridge System Engineer (.NET; C#; USD1500; NT2284)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Mobile Application Developer (Java or Kolin, USD1200; HF2290)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Software Pre-Sales and Project Coordination (USD3000; C2257)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh

Lương: 2,000 - 3,000 USD

Lập trình viên Mobile App

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ

Địa điểm: Bắc Ninh, Hà Nội

Lương: 12 Tr - 15 Tr VND

Nhân Viên IT

Công ty Cổ phần Logistics Hàng Không

Địa điểm: Bắc Ninh

Lương: 10 Tr - 14 Tr VND

Senior Software Engineer (USD1500; TTH1882)

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Lương: 1,000 - 1,500 USD