Hello,

Sign in to find your next job.

Filter by Location
Filter by level
Filter by Skill
Filter by Salary
Filter Jobs Posted Within
“Việc làm này đã hết hạn, bạn vui lòng xem thêm các việc làm tương tự”

Find IT Jobs web product mananger (55)

DATA ANALYST

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

Location: Ho Chi Minh

Salary 18 Tr - 22 Tr VND

CHUYÊN VIÊN DATA ANALYST

Homedy Inc.

Location: Ha Noi

Salary 12 Tr - 15 Tr VND

Senior Business Analyst

Công Ty Cổ Phần Foody

Location: Ho Chi Minh

Salary Competitive

DATA ANALYST

BellSystem24-Hoa Sao

Location: Ha Noi

Salary 30 Tr - 35 Tr VND

Business Analyst (Junior+)

Kyanon Digital

Location: Ho Chi Minh

Salary 15 Tr - 30 Tr VND

Business Analyst

Kyanon Digital

Location: Ho Chi Minh

Salary 500 - 1,500 USD

Data Analyst

VI (Vietnam Investments) Group

Location: Ho Chi Minh

Salary Competitive

Business Intelligence (BI)

CÔNG TY TNHH FITMED

Location: Ho Chi Minh

Salary 700 - 1,000 USD

[AhaMove HCM] Data Scientist/Data Analyst

AhaMove

Location: Ho Chi Minh

Salary 750 - 1,200 USD

Business Intelligence Analyst

Hanwha Financial Technology

Location: Ho Chi Minh

Salary 10 Tr - 20 Tr VND

Data Analyst

Hanwha Financial Technology

Location: Ho Chi Minh

Salary 10 Tr - 24 Tr VND

Business Analyst

First Alliances

Location: Ho Chi Minh

Salary 1,500 - 2,000 USD