Hello,

Sign in to find your next job.

Filter by Location
Filter by level
Filter by Skill
Filter by Salary
Filter Jobs Posted Within
“Việc làm này đã hết hạn, bạn vui lòng xem thêm các việc làm tương tự”

Find IT Jobs triển khai phần mềm (32)

IT Supervisor (English/Japanese; 24mil)

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Location: Dong Nai, Ho Chi Minh

Salary 22 Tr - 24 Tr VND

[JHC0024726] IT Supervisor~Manager

Iconic Co.,Ltd

Location: Dong Nai

Salary 21 Tr - 24 Tr VND