Hello,

Sign in to find your next job.

Filter by Location
Filter by level
Filter by Skill
Filter by Salary
Filter Jobs Posted Within

Job at MegaCEO (27)

SAP Support ( Điện Tử, 500USD, HV5689)

MegaCEO

Location: Ha Noi, Hai Duong, Ha Nam

Salary 400 - 500 USD

IT Staff | Nhân Viên IT (SAP, Lương Thỏa Thuận, NT5595)

MegaCEO

Location: Ha Noi, Bac Ninh, Hung Yen

Salary Competitive

SAP

Lập trình viên Dot Net

MegaCEO

Location: Ha Noi

Salary 500 - 1,000 USD

IT Manager | Trưởng Phòng IT (Manufacturing, 2500USD, NT3715)

MegaCEO

Location: Ha Noi, Bac Ninh, Hung Yen

Salary 2,000 - 2,500 USD

Technical Support Manager (Hardware, 1500USD, NT5373)

MegaCEO

Location: Ha Noi, Bac Ninh, Hung Yen

Salary 1,200 - 1,500 USD

System Engineer/ IT Engineer ( IT Outsourcing, 900USD, HV3877)

MegaCEO

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai

Salary 500 - 700 USD

IT Helpdesk (Phần Cứng, 500USD, NT4507)

MegaCEO

Location: Ha Noi, Hung Yen, Ha Nam

Salary 400 - 500 USD