Hello,

Sign in to find your next job.

Filter by Location
Filter by level
Filter by Skill
Filter by Salary
Filter Jobs Posted Within

Find IT Jobs (51)

Nhân viên IT

Công Ty CP Licogi 16

Location: Ho Chi Minh

Salary 10 Tr - 12 Tr VND

Nhân Viên ERP Specialist

Hưng Phát USA

Location: Ho Chi Minh

Salary Competitive

Nhân viên IT - ERP (18 triệu; Bình Phước)

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Location: Binh Phuoc, Ho Chi Minh, Binh Duong

Salary 12 Tr - 18 Tr VND

ERP Leader

Hoa Sen Viet Group

Location: Ho Chi Minh

Salary Competitive

Business Analyst (ERP)

Phu Hung Assurance

Location: Ho Chi Minh

Salary 8 Tr - 12 Tr VND

IT helpdesk

Công ty CP Kim Gia Phạm

Location: Ho Chi Minh

Salary 10 Tr - 12 Tr VND

Nhân viên IT

DLG ANSEN

Location: Ho Chi Minh

Salary 10 Tr - 20 Tr VND

IT Specialist

IDOCEAN Co.,ltd

Location: Ho Chi Minh

Salary Competitive

Functional Consultant

VOTIVA Vietnam

Location: Ho Chi Minh, Ha Noi

Salary Competitive

Project Manager

VOTIVA Vietnam

Location: Ho Chi Minh, Ha Noi

Salary Competitive

Software Engineer (Dynamics AX, 1500USD, HV6018)

MegaCEO

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai

Salary 1,200 - 1,500 USD