Hello,

Sign in to find your next job.

Filter by Location
Filter by level
Filter by Skill
Filter by Salary
Filter Jobs Posted Within
“Việc làm này đã hết hạn, bạn vui lòng xem thêm các việc làm tương tự”

Find IT Jobs Trưởng phòng công nghệ thông tin (9)

IT Manager (Oracle, 3000USD++, HV7940)

MegaCEO

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai

Salary 3,000 - 6,000 USD

IT Manager (MIS, 1500USD++, HV7881)

MegaCEO

Location: Ha Noi, Bac Ninh, Hung Yen

Salary 1,200 - 1,500 USD