Hello,

Sign in to find your next job.

Filter by Location
Filter by level
Filter by Skill
Filter by Salary
Filter Jobs Posted Within
“Việc làm này đã hết hạn, bạn vui lòng xem thêm các việc làm tương tự”

Find IT Jobs Trưởng phòng CNTT (14)

IT Manager

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

Location: Ha Noi, Ha Nam, Hung Yen

Salary 1,000 - 1,500 USD

IT Manager | Trưởng Phòng IT (B9343)

MegaCEO

Location: Ha Noi, Hai Phong, Bac Ninh

Salary 1,500 - 1,700 USD