Hello,

Sign in to find your next job.

Filter by Location
Filter by level
Filter by Skill
Filter by Salary
Filter Jobs Posted Within
“Việc làm này đã hết hạn, bạn vui lòng xem thêm các việc làm tương tự”

Find IT Jobs Nhân viên thiết kế (471)

[Quận 3] iOS dev

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Location: Ho Chi Minh

Salary 1,000 - 1,500 USD

GAME DESIGNER

Koei Tecmo Software Vietnam

Location: Ha Noi

Salary Competitive

UI UX

Mobile Apps Product Manager - Digital Bank

FE CREDIT

Location: Ho Chi Minh

Salary Competitive

Urgent - IT Specialist

DSV Air & Sea Co., Ltd.

Location: Ho Chi Minh

Salary Competitive

UX Designer

Kyanon Digital

Location: Ho Chi Minh

Salary 800 - 1,200 USD

UX

Software Engineer (PHP)

Kyanon Digital

Location: Ho Chi Minh

Salary 800 - 1,500 USD

React Native Engineer

Kyanon Digital

Location: Ho Chi Minh

Salary 800 - 1,500 USD

Business Analysis

CÔNG TY TNHH TELE247 GLOBAL

Location: Ha Noi

Salary Competitive

UML

IT Leader | Trưởng Nhóm IT (Infrastructure, 1500USD, HV8838)

MegaCEO

Location: Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh

Salary 1,200 - 1,500 USD

GAME DESIGNER

Koei Tecmo Software Vietnam

Location: Ha Noi

Salary Competitive

UI UX

Unity Developer

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Location: Ho Chi Minh

Salary Competitive

C#

QA – Game Tester

Poseidon Advertising - Kingmaker

Location: Ho Chi Minh

Salary Competitive

QA