Hello,

Sign in to find your next job.

Filter by Location
Filter by level
Filter by Skill
Filter by Salary
Filter Jobs Posted Within
“Việc làm này tạm ngưng tuyển, bạn vui lòng xem thêm các việc làm tương tự”

Find IT Jobs Nhân viên quản lý chất lượng (36)

QA – Game Tester

Poseidon Advertising - Kingmaker

Location: Ho Chi Minh

Salary Competitive

QA

Chuyên viên Tester

Tập Đoàn Lộc Trời

Location: Ho Chi Minh

Salary 14 Tr - 18 Tr VND

Nhân viên Tester

Học viện Công nghệ BKACAD

Location: Ha Noi

Salary 10 Tr - 20 Tr VND

Tester/BA

CÔNG TY CỔ PHẦN WORKWAY

Location: Ha Noi

Salary 10 Tr - 18 Tr VND

Software Quality Control (Tester)

Medigo Software

Location: Ho Chi Minh

Salary 10 Tr - 15 Tr VND

Tester

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Location: Ho Chi Minh

Salary 10 Tr - 15 Tr VND