Hello,

Sign in to find your next job.

Filter by Location
Filter by level
Filter by Skill
Filter by Salary
Filter Jobs Posted Within
“Việc làm này đã hết hạn, bạn vui lòng xem thêm các việc làm tương tự”

Find IT Jobs Nhân viên quản lý chất lượng (53)

Auto Tester

Techcombank

Location: Ho Chi Minh, Ha Noi, Nationwide

Salary Competitive

Tester

Fujitsu Vietnam Limited

Location: Ha Noi

Salary Competitive

Tester

Tập đoàn Digital Novaon

Location: Ha Noi

Salary Under 15 Tr VND

QC QA - Manual Tester

CÔNG TY CỔ PHẦN NEETEK

Location: Ho Chi Minh

Salary 10 Tr - 25 Tr VND

Performance Tester

FPT Software

Location: Da Nang

Salary Competitive

QA QC Engineers (Tester)

Deliveree Vietnam

Location: Ho Chi Minh

Salary Under 20 Tr VND

Tester (QA/QC)

Mecury Studio

Location: Ho Chi Minh

Salary 400 - 800 USD

Tester

HR Vietnam’s ESS Client

Location: Ho Chi Minh

Salary 650 - 700 USD

Senior Game Tester

Athena Studio

Location: Ho Chi Minh

Salary Competitive