Hello,

Sign in to find your next job.

Filter by Location
Filter by level
Filter by Skill
Filter by Salary
Filter Jobs Posted Within
“Việc làm này đã hết hạn, bạn vui lòng xem thêm các việc làm tương tự”

Find IT Jobs Nhân viên kiểm thử phần mềm (71)

Nhân viên Tester

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

Location: Ha Noi

Salary 8 Mil - 12 Mil VND

Senior QA Tester

TIBCO

Location: Ha Noi

Salary 1,000 - 2,200 USD

Test Engineer

Ascenx Technologies Vietnam Ltd. Co.

Location: Ho Chi Minh

Salary Competitive

Test Engineer

Ascenx Technologies Vietnam Ltd. Co.

Location: Ho Chi Minh

Salary Competitive

Japanese Tester

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Location: Ho Chi Minh

Salary Under 700 USD

QC TESTER

Công ty TNHH FitMed

Location: Ho Chi Minh

Salary 9 Mil - 12 Mil VND

QC Engineer

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HARAVAN

Location: Ho Chi Minh

Salary Competitive

QC QA

Senior Tester (onboard after Tet)

Esoft Việt Nam

Location: Ha Noi

Salary 1,000 - 1,500 USD

QA QC