Hello,

Sign in to find your next job.

Filter by Location
Filter by level
Filter by Skill
Filter by Salary
Filter Jobs Posted Within
“Việc làm này đã hết hạn, bạn vui lòng xem thêm các việc làm tương tự”

Find IT Jobs Cộng tác viên xử lý dữ liệu (13)

DATA ANALYST

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

Location: Ho Chi Minh

Salary 18 Tr - 22 Tr VND

CHUYÊN VIÊN DATA ANALYST

Homedy Inc.

Location: Ha Noi

Salary 12 Tr - 15 Tr VND

DATA ANALYST

BellSystem24-Hoa Sao

Location: Ha Noi

Salary 30 Tr - 35 Tr VND

[AhaMove HCM] Data Scientist/Data Analyst

AhaMove

Location: Ho Chi Minh

Salary 750 - 1,200 USD