Hello,

Sign in to find your next job.

Senior Automation Test - Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Posted date: 24-11-2020

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Salary

  Competitive

Job Description

 • Study the requirement for Micro-service application and API.
 • Design test scenarios for Micro-service application and API
 • Develop automation test script for Micro-service application and API
 • Execute automation test script for Micro-service application and API
 • Support SIT and UAT testing
 • Support verify issue/problem fix
 • Review and accept testing related deliverables from vendor

Job Requirement

1. Educational Qualifications: Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering, Mathematics, or related field of study: or equivalent education, training & experience

2. Relevant Knowledge/ Expertise

 • Having at least 2 years’ experience with web service API testing (SOAP and Restful)
 • Having experience with API testing tool like SoapUI, Postman
 • Having experience with design and develop automation test script base on Java development language
 • Having experience with automation tool like Karate, Selenium
 • Having experience with database like MS SQL, MySQL, Oracle
 • Familiar with CI/CD tools like Jenkin, GIT, Ant, Maven, Gradle or similarly

3. Skills

 • Ability in English reading and writing (mandatory), and speaking, listening (preferable).
 • Teamwork, careful, attention to detail, logical thinking
 • Self-development.
 • Communication, negotiation, and problem solving
 • Banking domain experiences
 • Agile/Scrum experiences

QUYỀN LỢI: 

 • Competitive salary and bonus based on employees' performance and capability
 • Preferential loan for staff
 • Traing courses depending on job nature
 • Insurance under labor law + VPBank care insurance for individuals. Premium employees are entitled to insurance for their relatives
 • Annual leaves depending on job grade
 • Able to have annual travel allowance
 • Have opponunity to participate in many great events
 • Working under energisitic, friendly environment and good chances to develop your career
 • Working time with magnetism: magnetism 2 - creativity 7 (creativity 2 am Saturday / month)

More Information

 • Working time: Permanent

You should be skill

Apply for:

Your Contact Information

Your resume

Upload resume (Only supports *.doc, .*docx, *.pdf and less than 3 MB).

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn quốc.
Là thành viên của nhóm 12 ngân hàng hàng đầu Việt Nam (G12), VPBank đang từng bước khẳng định uy tín của một ngân hàng năng động, có năng lực tài chính ổn định và có trách nhiệm với cộng đồng. Để đạt được tầm nhìn đầy tham vọng, VPBank đã triển khai chiến lược tăng trưởng quyết liệt từ nay tới năm 2017 với sự hỗ trợ của công ty tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey. Với chiến lược này, VPBank nỗ lực tăng trưởng hữu cơ trong các phân khúc khách hàng mục tiêu, khẩn trương xây dựng các hệ thống nền tảng để phục vụ tăng trưởng, và luôn chủ động theo dõi các cơ hội trên thị trường.
Công tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến lược phát triển của Ngân hàng. Tại VPBank, các cán bộ được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ cùng với đó là cơ hội thăng tiến rộng mở cho mọi thành viên của Ngân hàng.

89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

https://tuyendung.vpbank.com.vn/

Company size: Trên 10.000

Contact person: Khối Quản trị Nguồn nhân lực

View more