Hello,

Sign in to find your next job.

NHÂN VIÊN QA/ TESTER (Fresher)

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP LAK (O9O33OO962 ndmkhanh @ gmail.com)

The EverRich Infinity, 290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM

Posted date: 09-09-2019

  • Experience

    No experience

  • Job level

    Entry Level

  • Salary

Job Description

· Kiểm thử các ứng dụng trên nền tảng HĐH Windows;

· Sử dụng các công cụ thủ công để thực hiện các bước kiểm thử;

· Xem xét các phương pháp kiểm thử và đề xuất kế hoạch kiểm thử cho các dự án phần mềm mới hoặc cập nhật phần mềm sẵn có.

Job Requirement

·         Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc tương đương;

·         Có kiến thức về mảng kiểm thử phần mềm;

·         Kiến thức về an ninh mạng là một lợi thế;

·         Có kỹ năng về Java và / hoặc Python và ngôn ngữ kịch bản (shell bash) là điểm cộng;

·         Tham gia vào các giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển phần mềm, bao gồm kiểm tra tích hợp, chức năng, hệ thống, chấp nhận và hồi quy;

·         Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm;

·         Đọc hiểu được tiếng Nhật cũng là một lợi thế.

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Working time: Permanent

You should be skill

Apply for:

Your Contact Information

Your resume

Upload resume (Only supports *.doc, .*docx, *.pdf and less than 3 MB).
Choose file other source (Google Drive, Dropbox)

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP LAK

LAK SOLUTIONS là một công ty thành lập vào năm 2016, hoạt động trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin.

Công ty chuyên về các mảng ứng dụng bảo mật, ứng dụng web, an ninh mạng, ...

The EverRich Infinity, 290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM

Company size: 50

Contact person: Nguyễn Đỗ Minh Khanh

View more