Hello,

Sign in to find your next job.

Nhân viên IT Phát Triển Phần Mềm

Công ty TNHH Bệnh Viện Gia An 115

Số 5, Đường số 17A, KP1, P. Bình Trị Đông B

Posted date: 24-04-2021

  • Experience

    3 - 5 Years

  • Job level

    Experienced (Non - Manager)

  • Salary

Job Description

- Tham gia phân tích, phát triển các giải pháp CNTT đáp ứng hoạt động của bệnh viện

- Tham gia thu thập yêu cầu, phân tích và xây dựng tài liệu thiết kế kỹ thuật các giải pháp CNTT phục vụ cho hoạt động của bệnh viện.
- Thiết kế giao diện phần mềm (UI).

Tham gia xây dựng, phát triển các giải pháp CNTT
- Thực hiện kiểm thử đảm bảo các chức năng của giải pháp hoạt động ổn định và đúng theo tài liệu
thiết kế đã được phê duyệt
- Thực hiện chỉnh sửa và cập nhật các giải pháp CNTT trong quá trình vận hành
- Phát triển và cập nhật hệ thống báo cáo, cũng như kết xuất dữ liệu của hệ thống HIS

- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Phòng CNTT.

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Job Requirement

- Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm (SDLC), hệ thống phần mềm với quy mô doanh nghiệp
lớn (ERP)
- Khả năng triển khai các dự án hoặc giải pháp CNTT cho các doanh nghiệp
- Kiến thức về nghiệp vụ y tế là một lợi thế

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phát triển hệ thống trên nền tảng: .NET, ASP.NET MVC
- Kiến thức và kinh nghiệm tốt về: HTML5/CSS3, Bootstrap, jQuery, AngularJS, NodeJS.
- Kiến thức tốt về phát triển cơ sở dữ liệu: SQL query, Stored Procedure, Function, Trigger

- Kinh nghiệm lập báo cáo bằng các công cụ: Report Builder, Crystal Report

More Information

  • Age: Unlimited
  • Working time: Permanent

You should be skill

Apply for:

Your Contact Information

Your resume

Upload resume (Only supports *.doc, .*docx, *.pdf and less than 3 MB).

Công ty TNHH Bệnh Viện Gia An 115

Bệnh viện Gia An 115 là mô hình hợp tác công tư (PPP) đầu tiên giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Gia An 115 được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt. Với mô hình hợp tác này, Tập đoàn Hoa Lâm và Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ trở thành đối tác lâu dài của nhau trong lĩnh vực y tế, đảm bảo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho Bệnh viện Gia An 115 đồng thời giúp giảm quá tải cho Bệnh viện Nhân dân 115 và các bệnh viện công tại thành phố Hồ Chí Minh theo đúng chủ trương xã hội hóa y tế của Nhà Nước.

Số 5, Đường số 17A, KP1, P. Bình Trị Đông B

Company size: 100-499

Contact person: Ms. Điệp

View more