Hello,

Sign in to find your next job.

[HCM] Back-end / API Developer

Digiworld Corporation

201-203 CMT8, P. 4, Q. 3, HCMC

Posted date: 10-05-2021

  • Experience

    3 - 5 Years

  • Job level

    Experienced (Non - Manager)

  • Salary

Job Description

- Lập trình phát triển Core Services cho dự án TMDT của công ty
- Lập trình tích hợp hệ thống với đối tác thanh toán (Payment gateway), đối tác vận chuyển (3PL)
- Estimate (có sự hỗ trợ của Team Lead / Manager) các tác vụ theo yêu cầu của Product Owner / Manager
- Thực hiện test các chức năng đảm bảo đạt yêu cầu như định nghĩa hoàn thành của Team Lead / Manager
- Cân nhắc các giải pháp kỹ thuật hợp lý theo quy hoạch chung của dự án
- Fix bug, hoàn thiện tính năng (nếu có)
- Tự quản lý công việc
- Kết nối với các thành viên khác
- Tham gia các cuộc họp của team theo quy trình một các nghiêm túc, nhiệt tình
- Đóng góp ý kiến để hoàn thiện, cải thiện dự án, đội nhóm

Job Requirement

- Yêu cầu chung
        + Làm việc nhóm
        + Khả năng nắm bắt vấn đề
        + Khả năng truyền tải thông tin
- Yêu cầu bắt buộc
       + Am hiểu, có kinh nghiệm > 3năm ít nhất một ngôn ngữ PHP (Zend Framework, Laravel, Lumen..) hoặc Golang
       + Có kinh nghiệm triển khai API, Microservices , REST ,  
       + Biết tự quản lý công việc của cá nhân
       + Có thể ước lượng mức độ phức tạp của tác vụ mình phụ trách
       + Có thể ước lượng thời gian hoàn thành công việc
       + Hiểu biết tầm quan trọng của việc kiểm tra chất lượng.       
       + Tư duy tích cực, sáng tạo, sẳn sàng thay đổi để thích nghi
       + Ưu tiên ứng viên đã tham gia các dự án TMĐT
       + Ưu tiên ứng viên hiểu biết về DevOps / Infrastructure với GCP hoặc AWS

More Information

  • Working time: Permanent

You should be skill

Apply for:

Your Contact Information

Your resume

Upload resume (Only supports *.doc, .*docx, *.pdf and less than 3 MB).

Digiworld Corporation

Established in 1997, Digiworld-the leading market expansion services provider in Vietnam – has achieved many successes in various categories, especially in ICT distribution. Digiworld’s specializes in state-of-the-art IT systems and 5 services: market analysis, marketing, sales with distribution network of 6,000 points of sales nationwide, distribution & logistics and after-sales service.

Digiworld provides top quality services for market penetration and market expansion with tailor-made solutions for companies entering Vietnam market. With over two decades of building trust, Digiworld has been the market expansion services provider and authorized distributor for more than 30 world renowned brands

In order to expand our business, we corporate with B2X - a multi-national company to provide to customer with the best experience about after sales service in Vietnam.

201-203 CMT8, P. 4, Q. 3, HCMC

www.digiworld.com.vn

Company size: 1,000 người

Contact person: Digiworld Corporation

View more