Hello,

Sign in to find your next job.

Database developer

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

Tầng 9, Tòa nhà Parkson Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Q.7

Posted date: 28-08-2020

  • Experience

    1 - 5 Years

  • Job level

    Experienced (Non - Manager)

  • Salary

Job Description

- Thiết kế và phát triển mô hình cấu trúc dữ liệu cho các hệ thống thông tin lớn

- Cài đặt kiểm tra cơ sở dữ liệu.

- Sửa đổi Database đang có theo yêu cầu thay đổi.

- Tìm ra các lỗi trong chương trình.

- Chuẩn bị các báo cáo Database.

- Đào tạo users và cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật phù hợp..

- Viết tài liệu hướng dẫn và giải thích chức năng của Database.

- Tư vấn cho những người khác về cách đánh giá hiệu suất Database .

- Phân tích, củng cố và điều chỉnh cơ sở dữ liệu để đạt hiệu quả tối ưu.

Job Requirement

-      Có kiến thức với các hệ thống: Oracle, SQL Server, T-SQL, PL / SQL, SSIS, SSAS, SSRS, ETL

-      Có kiến thức quy trình hoạt động kinh doanh.

-      Có kiến thức và kinh nghiệm phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

-      Trung bình 2 – 3 năm kinh nghiệm cần thiết trong phân tích, thiết kế, quản lý Database.

-      Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng tài chính ngân hàng

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 23 - 30
  • Working time: Permanent

You should be skill

Apply for:

Your Contact Information

Your resume

Upload resume (Only supports *.doc, .*docx, *.pdf and less than 3 MB).

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

Founded in 1995, HPT Vietnam Corporation is currently a leading prestigious and highly customer-trusted IT product and service provider. Our scope of activities is nationwide with many well known customers. Currently, HPT has nearly 300 employees and our charter capital up to 59,89 billion VND. HPT tirelessly and continuously enhance the quality in all spheres of company’s activities including business, customers’ service, and management activities.

To HPT, the human is extremely important and the most precious assets, for we understand: In order to provide our clients with perfect IT services, the human is the first and foremost factor. More than 85% of our engineers directly take part in providing services to customers. Our technical staff is young, professional, aspiring, passionate in conquering new sciences and technologies and always work exhaustively to serve our clients. We always bring to our clients optimal IT solutions as well as provide them with the best support they need. We aim at highest achievements in our work and walk abreast our clients toward the future.

Tầng 9, Tòa nhà Parkson Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Q.7

www.hpt.vn

Contact person: Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

View more