Hello,

Sign in to find your next job.

Automation Test Lead

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Posted date: 20-11-2020

 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Salary

  Competitive

Job Description

 • Thiết lập và trực tiếp xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình cho các hoạt động phân tích nghiệp vụ và kiểm thử cho các dự án chuyển đổi;
 • Đề xuất và tư vấn xây dựng các chiến lược, quy trình kiểm thử phù hợp các loại dự án/ hệ thống khác nhau;
 • Thực hiện việc giám sát, quản lý đảm bảo các dự án tuân thủ tiêu chuẩn và quy trình kiểm thử đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Chủ trì đào tạo, hướng dẫn các dự án để đảm bảo tuân thủ và thực hiện theo đúng theo tiêu chuẩn, quy trình đã đề ra

Job Requirement

 • Tối thiểu tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Ưu tiên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông/ Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế/ hoặc tương đương
 • 3-4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử
 • Có ít nhất 2 năm trong lĩnh vực test automation
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Test Lead hoặc Test Manager.
 • Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch, thiết kế kiểm thử
 • Có kinh nghiệm làm việc công cụ test như: Selenium, Appium, Maven, Jmeter
 • Có kinh nghiệm làm việc công cụ quản lý như Jira; GIT; Confluence
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về nghiệp vụ và sản phẩm ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm triển khai các mô hình phát triển dự án Waterfall và Agile.
 • Có kinh nghiệm quản lý dự án là một lợi thế
 • TOEIC 750 trở lên

More Information

 • Working time: Permanent

You should be skill

Apply for:

Your Contact Information

Your resume

Upload resume (Only supports *.doc, .*docx, *.pdf and less than 3 MB).

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển bằng thực lực, vươn lên bằng sự tự tin và gắn bó bằng tâm huyết. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, MB có nhu tuyển dụng CBQL cho các đơn vị trên toàn hệ thống, cụ thể như sau:

21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

www.mbbank.com.vn

Contact person: Chu Thị Thu Nguyệt

View more