Hello,

Sign in to find your next job.

Blog IT

Search Result đơn kiện
Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện chống độc quyền với Google, tâm điểm là thỏa thuận với Apple

Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện chống độc quyền với Google, tâm điểm là thỏa thuận với Apple

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng, các thỏa thuận đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định trên smartphone, đặc...

View detail
CEO Telegram tố Apple ép buộc ứng dụng phải kiểm duyệt nội dung và tìm cách che giấu người dùng

CEO Telegram tố Apple ép buộc ứng dụng phải kiểm duyệt nội dung và tìm cách che giấu người dùng

CEO Telegram mới đây đã lên tiếng cáo buộc Apple đang cố gắng che giấu việc họ tham gia kiểm duyệt nội...

View detail