Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Blog IT

Kết quả tìm kiếm tuần tra
Cảnh sát Chicago sử dụng giải pháp DeX của Samsung trên xe tuần tra

Cảnh sát Chicago sử dụng giải pháp DeX của Samsung trên xe tuần tra

Sau các đại biểu của Colorado, cảnh sát Chicago Mỹ sử dụng các công nghệ của Samsung để cung cấp cho các sĩ quan tuần tra sự hỗ trợ tốt hơn.

Xem chi tiết