Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Blog IT

Kết quả tìm kiếm của họ trong Android
Google sẽ buộc các nhà sản xuất thiết bị phải ẩn hệ thống điều hướng riêng của họ trong Android 10

Google sẽ buộc các nhà sản xuất thiết bị phải ẩn hệ thống điều hướng riêng của họ trong Android 10

Điều này hứa hẹn sẽ làm trải nghiệm điều hướng bằng cử chỉ trong Android 10 sẽ trở nên nhất quán hơn....

Xem chi tiết