Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Blog IT

Kết quả tìm kiếm bất ngờ sa thải toàn bộ đội phát triển CPU
Samsung bất ngờ sa thải toàn bộ đội phát triển CPU ở Austin, bộ xử lí Exynos sắp bước qua kỷ nguyên mới?

Samsung bất ngờ sa thải toàn bộ đội phát triển CPU ở Austin, bộ xử lí Exynos sắp bước qua kỷ nguyên mới?

Samsung nhiều khả năng sẽ sử dụng lõi ARM tùy chỉnh cho chip Exynos trong tương lai.

Xem chi tiết