Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Blog IT

Kết quả tìm kiếm Dev Stories
Mặt tối của ngành công nghệ phần mềm Việt Nam – Lập trình viên hay một thế hệ yếu đuối

Mặt tối của ngành công nghệ phần mềm Việt Nam – Lập trình viên hay một thế hệ yếu đuối

Nếu tham gia vào một buổi tán gẫu hay tụ tập “làm một tí” cùng các lập trình viên trẻ tuổi Việt Nam, cụm từ ‘OT – overtime’ có lẽ sẽ là cụm từ được nhắc đến thường xuyên nhất.

Xem chi tiết