Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Blog IT

Kết quả tìm kiếm ổ đĩa cứng
Tưởng sẽ chết nhưng không phải, ổ cứng HDD còn thay đổi việc lưu trữ và tính toán bằng những phát minh mới

Tưởng sẽ chết nhưng không phải, ổ cứng HDD còn thay đổi việc lưu trữ và tính toán bằng những phát minh mới

Hầu hết chúng ta tin rằng, ổ đĩa cứng thể rắn (SSD) sẽ thay thế HDD. Nhưng nhờ mạng thần kinh nhân tạo và hàng tá các phát minh khác đang giúp cải thiện công nghệ già nua trên ổ cứng HDD hiện tại.

Xem chi tiết