Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Blog IT

Bộ Công Thương hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký, nộp hồ sơ online

Bộ Công Thương hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký, nộp hồ sơ online

Dịch vụ nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm đăng ký hợp đồng theo mẫu

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương vừa giới thiệu và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ theo hình thức dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://moitsw.dvctt.gov.vn/cucct/dkhstn/kshdm?serviceId=7#

Phạm vi giải quyết việc đăng ký là doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg.

Nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm đăng ký hợp đồng theo mẫu, qua đó tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bên cạnh phương thức đăng ký hồ sơ trực tiếp, qua thư điện tử hoặc đường bưu điện, Cục Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký hồ sơ trực tuyến.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung bao gồm 1 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word, chữ ký số của doanh nghiệp.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến sẽ tự động cấp mã số hồ sơ và thông tin xác nhận cho doanh nghiệp sau khi hồ sơ được nộp thành công trên hệ thống.

Hồ sơ sẽ được trả kết quả và cập nhật trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến đồng thời phát hành thông báo và gửi 1 bản cho Doanh nghiệp;

Dịch vụ công trực tuyến cho phép doanh nghiệp gửi trực tiếp hồ sơ, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trong môi trường mạng. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công qua mạng Interrnet để hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định pháp luật.

P.V

Nguồn: Ictnews.vn

Bài viết tương tự

Bài viết nổi bật

Công việc liên quan