Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Tìm việc làm IT (55)

Urgent 3 Frontend Developers (Up To USD 1,000)

Seldat Inc

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Senior SQA Automation Engineer

Kofax Việt Nam Co., Ltd.

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 10 Tr - 18 Tr VND

Tester

TMA Solutions

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 7 Tr - 15 Tr VND

Thực Tập Triển Khai Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lương: 2,5 Tr - 3,5 Tr VND

Thực Tập Kiểm Thử Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,5 Tr - 3 Tr VND

Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 13 Tr VND

QA Manager

HR Vietnam’s ESS Client

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Cạnh tranh

Quality Control Staff (QC Staff)

DMSPro

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 400 - 800 USD

Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 13 Tr VND

Thực Tập Kiểm Thử Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,5 Tr - 3 Tr VND

Thực Tập Triển Khai Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lương: 2,5 Tr - 3,5 Tr VND

Trưởng Nhóm Triển Khai Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lương: 8 Tr - 15 Tr VND

Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 13 Tr VND

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA)

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 13 Tr VND

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA)

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 13 Tr VND

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA)

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 13 Tr VND

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA)

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 13 Tr VND

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA)

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 13 Tr VND

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA)

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 13 Tr VND

QC Engineer (Up To USD 900)

Seldat Inc

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 600 - 900 USD

Senior Game Tester/QA

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,000 USD

Software Tester

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA)

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 13 Tr VND

Thực Tập Kiểm Thử Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,5 Tr - 3 Tr VND

Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 13 Tr VND

Software Automation Testing Trainee

LogiGear

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

QA Automation Engineer

CTy TNHH MTV TIN HỌC Á ĐÔNG VI NA

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 10 Tr - 12 Tr VND

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA)

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 13 Tr VND

Trưởng Nhóm Kiểm Thử Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 8 Tr - 15 Tr VND

Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 13 Tr VND

Thực Tập Kiểm Thử Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,5 Tr - 3 Tr VND

.NET Developer

MegaCEO

Địa điểm: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng

Lương: Trên 500 USD

[FIS HCM] QA-Tester Phần Mềm

FPT Information System

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 9 Tr VND

Thực Tập Kiểm Thử Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,5 Tr - 3 Tr VND

Thực Tập Kiểm Thử Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 2,5 Tr - 3 Tr VND

Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 13 Tr VND

HO - Khối NHĐT - Test Lead

LienVietPostBank

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Cạnh tranh

Chuyên viên QA sản phẩm

Công Ty Cổ Phần VCCORP

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 5 Tr - 10 Tr VND

Trưởng Nhóm Kiểm Thử Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 8 Tr - 15 Tr VND

Trưởng Nhóm Triển Khai Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lương: 8 Tr - 15 Tr VND

Automation testing staff (USD1500; TTH1505)

MegaCEO.com

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,500 USD