Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Tìm việc làm IT (33)

Project Manager

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Dưới 2,200 USD

IT Manager

Häfele Vietnam LLC

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Project Manager

Công Ty Harvey Nash (Việt Nam)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 1,500 USD

QA Manager

HR Vietnam’s ESS Client

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Cạnh tranh

Project Manager

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,800 - 3,000 USD

Trưởng phòng IT

Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 30 Tr - 45 Tr VND

Technical Leader

Công ty TNHH GMO-Z.com Vietnam Lab Center

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 2,000 USD

Project Manager (Working in Myanmar)

ZTE Corporation

Địa điểm: Hà Nội, Myanmar

Lương: Cạnh tranh

Trưởng Phòng IT

LDG Group

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 10 Tr - 20 Tr VND

Product Manager

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1,000 USD

DMS Project Manager (PM)

DMSPro

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD

Urgent- 1 Project Manager ( Salary Up To USD 2,000)

Seldat Inc

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD

Technical Project Manager

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 1,500 - 3,000 USD

Techincal Manager ( Up to Usd 2,500)

Seldat Inc

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,400 - 2,500 USD

Systems Manager

BAN MAI TECHNOLOGIES CORPORATION

Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Lương: 1,000 - 2,000 USD

Product Manager

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

IT Manager (USD2000; Web Development; X1508)

MegaCEO.com

Địa điểm: Hà Nội

Lương: 1,000 - 2,000 USD

Urgent- 1 Project Manager ( Salary Up To USD 2,000)

Seldat Inc

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,000 USD

IT Manager Assistant

Viet Thai International

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

IT Manager (USD1300++; C1142)

MegaCEO.com

Địa điểm: Quảng Nam, Đà Nẵng

Lương: 1,300 - 2,500 USD

IT Manager (USD1400) - C1321

MegaCEO.com

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh

Lương: 1,100 - 1,400 USD

Senior Project Manager_ IT Services

Swiss Post Solutions

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: 1,500 - 2,500 USD

QA Manager

HR Vietnam’s ESS Client

Địa điểm: Hà Nội

Lương: Cạnh tranh

IT Assistant Manager (USD 1000 – 1200) - C1321

MegaCEO.com

Địa điểm: Bắc Ninh, Hà Nội

Lương: 1,100 - 1,300 USD